top of page

“Kâğıttan kaplan. Evet, onun kâğıttan olduğunu anlıyorsun. O koca şeyin kâğıttan bir kaplan olduğunu fark ediyorsun ve yıkılıyor o, babanı da yıkıyorsun.”

“‘Okulda söylenmeyecek’le büyümüşüz. Yani biz o nesiliz.”

“‘Okulda hiç bu meselelere girme yavrum; hiçbir yerde konuşma yavrum’, yani böyle gizli bir yanınla, aslında kendin olmadan, başka bir rolle büyüdük.”

“Dili gerçekten kadınlar kuruyor yani.”

“Yani kadınların istediği şey, yine bir yurttan olmama hali. Aldılar bizi sürüklediler.”

“…o kızlar var ya niye hepsi tutundu biliyor musun? Biliyorlardı aslında onlara bir gelecek babalar vermeyecek, o tapulardan o Eurolardan onlara bir şey düşmeyecek.”

“Anne düşkünlüğümüz tesadüf bir şey değil yani. Hani bugün, evet bu halde oluşum, annemdir, anneannemdir, tüm ketumluğuyla babaannemdir.”

“Erkekler farkında değil. Kadın özgürleşince çok iyi bir hayat bekliyor onları da.”

Ses Kaydı

00:00 / 01:04

Deşifre

Fotoğraflar

Görüşme Notu

İncilay Erdoğan. Dersimli bir ailenin kendi deyimiyle “şehir çocuğu” olarak dünyaya getirilmiş dördüncü çocuğu, Erzincan’da doğmuş, deprem sonrası lisedeyken ailesiyle birlikte İstanbul’a göçmüş, Antalya’da Tıp okumuş, Alevi ve Kürt bir kadın, pratisyen hekim. Bu kentlerin her biri anlatısında önemli bir yer kaplıyor.

Son derece politik bilinci yüksek, hem kadın olarak hem de hekim olarak demokratik mücadelenin içinde. 

Alevi ve Kürt olmanın bu topraklarda ayrımcılık, işaretleme, kimliğini gizleme türünden tüm sonuçlarından nasibini almış, içten gözlemlemiş, deneyimlemiş bir birey olarak aynı zamanda bu kimlikleri sorgulayabiliyor da… Özellikle cinsiyet normları ve roller açısından bu toplumlarda da özde değişmeyen unsur ve tutum alışları sorgulayabiliyor.

Kadınlık bilinci ve mücadelenin içinde yer alışı 90’larda üniversite öğrencisi olduğu yıllarda sol ve karma örgütlülükler içinde olduğu zamanlarda olmasa da 2000 li yıllardan itibaren gelişiyor. Kadın dayanışmasının ve örgütlülüğünün önemine parmak basıyor. Kendi ailesindeki güçlü kadınlar aslında bu bilincin ondaki temellerini atmış denebilir.

Hekim olarak, iyi hekimlik uygulamalarında ve kadınların gerek meslek alanında gerek hekimlik alanlarında gerek meslek örgütlenmedeki varlığının güçlendirilmesinde, görünürlük ve karar mercilerindeki yetkin var oluşunda hem zihinsel hem de fiziksel olarak mücadele ediyor.

Son derece konuşkan, dışa dönük, özgüveni yüksek bir kadın. Görüşmeci olarak benzer bir döneme denk gelen benzer hissiyat ve deneyimlerimizin de konu edildiği, sağlık alanında kadın ve erkek rollerinin arkaik ve hiyerarşik yapılanmasının ilk elden tanıklarından birince anlatılmasından dolayı pek bilmediğim bir alana dair oldukça aydınlandığım bir görüşme oldu.  Sözcükleri çok iyi kullanıyor. 

Anahtar Kelime / Tag / Index

Bu görüşmeyi referans vermek için DOI

  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
bottom of page